Regulamin

Regulamin strony

Regulamin strony KursJuana.pl określa warunki korzystania z niej przez użytkowników.

Operatorem serwisu KursJuana.pl (dalej: Serwis) jest Net Value sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-381 Kraków, Osiedle Srebrne Uroczysko 22, NIP: 6762490454, REGON: 362020568, KRS: 0000566328, kapitał zakładowy 20 tys. zł (Dalej: Operator)

Niniejsza strona internetowa służy do prezentowania aktualnych kursów walut: w kantorach (online i stacjonarnych), na rynku międzybankowym (forex), w Narodowym Banku Polskim.

Dodatkowo użytkownicy Serwisu mogą skorzystać z wymiany walut i transferów międzynarodowych realizowanych przez niezależnych, starannie dobranych partnerów strony: kantory internetowe i serwisy transferów walutowych.

Żadne dane, informacje dostępne na stronie Serwisu nie są czynnościami doradztwa finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane nieodpłatnie i są dostępne powszechnie w sieci Internet.

Dane prezentowane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Informacje i dane dostępne na stronie Serwisu pochodzą z ogólnie dostępnych, publicznych, rzetelnych i wiarygodnych źródeł. Są one stale uaktualniane na bieżąco. Jednak należy mieć na uwadze, że mimo największych starań, rzeczywiste dane walutowe w danym momencie mogą odbiegać od prezentowanych na stronie. Może tak się zdarzyć (w szczególności, ale nie wyłącznie, z przyczyn technicznych niezależnych od autorów strony).

Autorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ew. decyzji użytkowników strony podejmowanych na postawie prezentowanych na stronie danych. Każdy z użytkowników podejmuje konkretne decyzje finansowe samodzielnie, ew. z pomocą profesjonalnych doradców finansowych.

Wykorzystywanie informacji, danych zawartych na stronie Serwisu do celów innych niż do użytku osobistego wymaga uzyskania wyraźnej zgody autorów strony.

Korzystanie ze strony nie wymaga podawania danych osobowych, treści są dostępne anonimowo.

Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jednostronnej zmiany jego treści.